napisy w kamieniu rzeszów

Ciepłota morza cz. 8

Na szczęście owe szczątki lodowców zmniejszają się bardzo szybko od chwili, gdy zostają zapędzone w strefy Gulf-Streamu; podmywane u podstawy ciepłą wodą prądu, góry chylą się, łamią, rozpadają zupełnie i pod 40 stopniem szerokości geograficznej rzadko już napisy w kamieniu rzeszów

Głębokość mórz cz. 5

Istnieją wszelako morza o nieznacznej głębokości, które można by uważać za stałe wylanie wód. Takim jest np. kanał Angielski (La Manche) między Francją i Anglią, powstały w czasie nowożytnej epoki geologicznej. Aby mieć należyte pojecie o głębokości napisy w kamieniu rzeszów

Fale morskie cz. 3

Wysokość fal nie jest bynajmniej jednakową we wszystkich morzach; jest ona tern znaczniejszą, im głębszą jest kotlina morska, im swobodniej przebiegają wiatry po powierzchni, im woda mniej słona zatem lżejsza, a przez to dostępniejsza prądom powietrznym. Na napisy w kamieniu rzeszów

Głębokość mórz cz. 1

Większość ludzi zamieszkujących lądy wyobraża sobie morza jako coś chaotycznego, bez dna i granic. Jednakże, lubo oddziaływanie Oceanu na ogólną gospodarkę naszej planety nic zostało zbadane z taką dokładnością, jak znaczenie rzek, płynących po równinach, lub źródeł napisy w kamieniu rzeszów

Głębokość mórz cz. 6

Prawdopodobnym jest, iż w wielu miejscowościach owe płytkie morza świadczą, że istniały tu dawniej lądy, wymyte stopniowo przez wodę. To samo powiedzieć można o lądach północno-zachodniej Europy; obecnie pozostała z nich tylko grupa wysp Brytyjskich, lecz dawniej napisy w kamieniu rzeszów

Rozchodzenie się fal cz. 4

W czasie pełni księżyca, gdy cały oświetlony stoi w opozycji do słońca, powstają nowe przypływy syzygiów, nic mniej wysokie jak pierwsze, albowiem pod wpływem ciał niebieskich, stojących naprzeciw siebie, tworzy się jednocześnie nabrzmiałością morska z dwóch stron napisy w kamieniu rzeszów

Prądy oceaniczne cz. 2

Szkic taki dałby nam obraz zupełnie prawic symetryczny; w podzwrotnikowych szerokościach na północ i na południe od równika istnieje ogólny ruch prądowy na zachód; oba prądy równikowe rozdzielone są przez powrotny prąd równikowy, kierujący się ku wschodniej napisy w kamieniu rzeszów

Głębokość mórz cz. 7

Morze Śródziemne, znacznie mniej rozległe od północnego Atlantyku, jest także mniej głębokie, lecz przepaście jego przedstawiają się marynarzowi, żeglującemu po powierzchni, jak gdyby były „bez dna“, według wyrażenia Marsigli’ego. Gdyby to morze śródlądowe obniżyło nagle swój poziom napisy w kamieniu rzeszów

Prądy oceaniczne cz. 1

Najrozmaitsze poruszenia fal morskich są łatwo dostępne dla wzroku i każdy z nas odróżnić je potrafi, jeżeli choć przez kilka godzin obserwować będzie morze; lecz rzeczywiste poruszenia morza t. j. tak zwane prądy morskie są zjawiskiem nierównie napisy w kamieniu rzeszów

Głębokość mórz cz. 3

Od zmiany klimatów zależy wszystko, co żyje na ziemi, lecz same klimaty czy nic tyleż są zależnymi od ruchów oceanicznych, ile od rozkładu i wysokości lądów? Zimno stref podbiegunowych byłoby ostrzejsze, a gorąco stref podzwrotnikowych silniejsze, i napisy w kamieniu rzeszów

napisy w kamieniu rzeszów