napisy w kamieniu rzeszów

Rozchodzenie się fal cz. 1

Morze posiada, jeszcze odmiennego rodzaju ruchy, zwane przypływami i odpływami. Od najdawniejszych czasów narody, zamieszkujące wybrzeża oceanu, zrozumiały, nie umiejąc wytłumaczyć sobie tego, iż owe kolejne zjawiska zależą od położenia względem ziemi księżyca i słońca; powtarzająca się napisy w kamieniu rzeszów

Prądy oceaniczne cz. 11

Według najnowszych pomiarów, powierzchnia morza Śródziemnego łoży o 6,6 m. niżej od powierzchni oceanu Atlantyckiego; z tej przyczyny między Gibraltarem a Ceutą, istnieje prawic stały prąd przynoszący wodę z oceanu do morza Śródziemnego. Istotnie morze Śródziemne posiada napisy w kamieniu rzeszów

Głębokość mórz cz. 3

Od zmiany klimatów zależy wszystko, co żyje na ziemi, lecz same klimaty czy nic tyleż są zależnymi od ruchów oceanicznych, ile od rozkładu i wysokości lądów? Zimno stref podbiegunowych byłoby ostrzejsze, a gorąco stref podzwrotnikowych silniejsze, i napisy w kamieniu rzeszów

Głębokość mórz cz. 12

Dno morskie przedstawia się głównie jako jednostajnie sfalowana płaszczyzna, podnosząca się i opadająca w łagodnych liniach, a którą urozmaicają stopniowo wyłaniające się wyniosłości, tudzież zaklęsłości zniżające się lejkowato. Owa jednostajność płaszczyzny dna morskiego spowodowaną jest przeważnie przez napisy w kamieniu rzeszów

Rozchodzenie się fal cz. 3

Zatem dwie fale wzdymają się na powierzchni oceanu: fala księżycowa i fala słoneczna. Jedna z nich powinna by obejść ziemię w przeciągu 24 godzin i 50 minut, druga w przeciągu 24 godzin; lecz te dwie fale odmiennego napisy w kamieniu rzeszów

Fale morskie cz. 4

Szybkość biegu fał jest pozorną, podobnie jak szybkość fałd przebiegających po tkaninie, którą unosi prąd powietrza; woda pod naciskiem wiatru wznosi się i opada kolejno, jednakże nie zmienia ona wcale swego miejsca a przedmioty pływające po niej napisy w kamieniu rzeszów

Prądy oceaniczne cz. 1

Najrozmaitsze poruszenia fal morskich są łatwo dostępne dla wzroku i każdy z nas odróżnić je potrafi, jeżeli choć przez kilka godzin obserwować będzie morze; lecz rzeczywiste poruszenia morza t. j. tak zwane prądy morskie są zjawiskiem nierównie napisy w kamieniu rzeszów

Głębokość mórz cz. 11

W pobliżu wybrzeży lądów i wysp, dno morskie przedstawia się, jako przedłużenie kontynentu, odległość zaś rzeczywistej kotliny morskiej od lądu bywa bardzo rozmaita: u stromych wybrzeży odległość ta jest nieznaczna, u płaskich znaczniejsza. Te płaskie wybrzeża daleko napisy w kamieniu rzeszów

Ciepłota morza cz. 7

Według tych proporcji łatwo sądzić można o istotnej wielkości lodowych gór pływających na północnym Atlantyku. Widziano tu ogromne głazy, wznoszące się na 100, 120 i 150 metrów, tak iż owe odłamy lodowców posiadały co najmniej 1,000 metrów napisy w kamieniu rzeszów

Prądy oceaniczne cz. 6

Dalej biegnie Gulfstream ku wyspom Brytyjskim, ku brzegom Norwegii i Islandii, ciągnie następnie przez morza podbiegunowe aż do Szpicbergu. Jak to już stwierdziła szwedzka ekspedycja w 1801 r., prąd dochodzi aż do północnych wybrzeży tego archipelagu, ponieważ napisy w kamieniu rzeszów

napisy w kamieniu rzeszów