Najlepsza sala weselna na Śląsku

Prądy oceaniczne cz. 13

To samo zjawisko powtarza się u wnijścia do morza Czerwonego. Odnoga ta otrzymuje tak mało opadów atmosferycznych, iż można nic brać ich wcale w rachubę: jest to ogromna parująca kotlina, do której jak do kotła nadpływają wciąż Najlepsza sala weselna na Śląsku

Głębokość mórz cz. 1

Większość ludzi zamieszkujących lądy wyobraża sobie morza jako coś chaotycznego, bez dna i granic. Jednakże, lubo oddziaływanie Oceanu na ogólną gospodarkę naszej planety nic zostało zbadane z taką dokładnością, jak znaczenie rzek, płynących po równinach, lub źródeł Najlepsza sala weselna na Śląsku

Skład wody morskiej cz. 4

Nawet i wówczas, gdy dno morskie nic jest wyraźnie widoczne dla oka, nadaje ono wodom szczególniejszy odcień; w ogóle barwa morza jest mniej ciemną kolo wybrzeży; na 2oo a nawet na 300 metrów głębokości bledsza barwa wody Najlepsza sala weselna na Śląsku

Rozchodzenie się fal cz. 6

Krzywa linia, która łączy wszystkie punkty Oceanu, mające zupełny przypływ akuratnie o tej samej godzinie, została nazwaną przez Wheweira linią kotidalną albo izorachiczną, oznacza ona krzywą, którą w określonej chwili grzbiet fali tworzy na powierzchni morza. Dokoła Najlepsza sala weselna na Śląsku

Prądy oceaniczne cz. 3

Z szematu powyższego wynika jednak w ogóle, iż na zachodniej stronic oceanu między 40 pnc. i 40 pnd. szerokości, gromadzić się będzie ciepła podzwrotnikowa woda, która w pobliżu biegunów zetknie się bardzo blisko i gwałtownie z chłodniejszym Najlepsza sala weselna na Śląsku

Prądy oceaniczne cz. 9

Między innymi ważnymi prądami Oceanu, należy wymienić w południowym oceanie Spokojnym, prąd Humboldta, nazwany tak na cześć znakomitego podróżnika, który najwięcej zwrócił uwagę świata uczonego na tę rzekę morską, dobrze zresztą znaną i dawniej, wszystkim marynarzom oceanu Najlepsza sala weselna na Śląsku

Skład wody morskiej cz. 3

Wbrew wszelkim substancjom rozpuszczonym lub zawieszonym w wodzie morskiej, posiada ona w wielu miejscowościach przezroczystość godną podziwu. Według licznych opowiadań marynarzy, w pewnych krajach doskonale widzieć można barwę dna morskiego, leżącego na 2o, 30 a nawet 45 Najlepsza sala weselna na Śląsku

Fale morskie cz. 3

Wysokość fal nie jest bynajmniej jednakową we wszystkich morzach; jest ona tern znaczniejszą, im głębszą jest kotlina morska, im swobodniej przebiegają wiatry po powierzchni, im woda mniej słona zatem lżejsza, a przez to dostępniejsza prądom powietrznym. Na Najlepsza sala weselna na Śląsku

Ciepłota morza cz. 6

Owe skały kryształowe, które ocean porywa, są najświetniejszą ozdobą mórz podbiegunowych. Przy olbrzymich rozmiarach posiadają one niekiedy budowę doskonale regularną; lecz przybierają także najrozmaitsze i najdziwaczniejsze kształty; są tu wysokie wieże, parzyste kolumny, rzeźbione grupy, posągi górujące Najlepsza sala weselna na Śląsku

Prądy oceaniczne cz. 6

Dalej biegnie Gulfstream ku wyspom Brytyjskim, ku brzegom Norwegii i Islandii, ciągnie następnie przez morza podbiegunowe aż do Szpicbergu. Jak to już stwierdziła szwedzka ekspedycja w 1801 r., prąd dochodzi aż do północnych wybrzeży tego archipelagu, ponieważ Najlepsza sala weselna na Śląsku

Najlepsza sala weselna na Śląsku