Najlepsza sala weselna na Śląsku

Głębokość mórz cz. 1

Większość ludzi zamieszkujących lądy wyobraża sobie morza jako coś chaotycznego, bez dna i granic. Jednakże, lubo oddziaływanie Oceanu na ogólną gospodarkę naszej planety nic zostało zbadane z taką dokładnością, jak znaczenie rzek, płynących po równinach, lub źródeł Najlepsza sala weselna na Śląsku

Prądy oceaniczne cz. 11

Według najnowszych pomiarów, powierzchnia morza Śródziemnego łoży o 6,6 m. niżej od powierzchni oceanu Atlantyckiego; z tej przyczyny między Gibraltarem a Ceutą, istnieje prawic stały prąd przynoszący wodę z oceanu do morza Śródziemnego. Istotnie morze Śródziemne posiada Najlepsza sala weselna na Śląsku

Rozchodzenie się fal cz. 3

Zatem dwie fale wzdymają się na powierzchni oceanu: fala księżycowa i fala słoneczna. Jedna z nich powinna by obejść ziemię w przeciągu 24 godzin i 50 minut, druga w przeciągu 24 godzin; lecz te dwie fale odmiennego Najlepsza sala weselna na Śląsku

Prądy oceaniczne cz. 9

Między innymi ważnymi prądami Oceanu, należy wymienić w południowym oceanie Spokojnym, prąd Humboldta, nazwany tak na cześć znakomitego podróżnika, który najwięcej zwrócił uwagę świata uczonego na tę rzekę morską, dobrze zresztą znaną i dawniej, wszystkim marynarzom oceanu Najlepsza sala weselna na Śląsku

Ciepłota morza cz. 2

W morzach podbiegunowych obniżanie się temperatury, sprowadza powstawanie lodu. W czasie długiej zimy w owych zimnych strefach, woda stojąca spokojnie w zatokach i odnogach zamarza dokoła brzegów, masa kryształowa zwiększa się bezustannie na morzach i obejmuje wreszcie Najlepsza sala weselna na Śląsku

Prądy oceaniczne cz. 3

Z szematu powyższego wynika jednak w ogóle, iż na zachodniej stronic oceanu między 40 pnc. i 40 pnd. szerokości, gromadzić się będzie ciepła podzwrotnikowa woda, która w pobliżu biegunów zetknie się bardzo blisko i gwałtownie z chłodniejszym Najlepsza sala weselna na Śląsku

Fale morskie cz. 3

Wysokość fal nie jest bynajmniej jednakową we wszystkich morzach; jest ona tern znaczniejszą, im głębszą jest kotlina morska, im swobodniej przebiegają wiatry po powierzchni, im woda mniej słona zatem lżejsza, a przez to dostępniejsza prądom powietrznym. Na Najlepsza sala weselna na Śląsku

Prądy oceaniczne cz. 7

Jeżeli prąd Zatokowy wysyła na północ liczne odnogi, powracające następnie wraz z prądami podbiegunowymi, podobnież wysyła on inną odnogę na południe, która zasila prąd równikowy i dopełnia olbrzymiego krążenia wód na oceanie Atlantyckim. Dzięki temu ustawicznemu kołowaniu Najlepsza sala weselna na Śląsku

Głębokość mórz cz. 6

Prawdopodobnym jest, iż w wielu miejscowościach owe płytkie morza świadczą, że istniały tu dawniej lądy, wymyte stopniowo przez wodę. To samo powiedzieć można o lądach północno-zachodniej Europy; obecnie pozostała z nich tylko grupa wysp Brytyjskich, lecz dawniej Najlepsza sala weselna na Śląsku

Fale morskie cz. 4

Szybkość biegu fał jest pozorną, podobnie jak szybkość fałd przebiegających po tkaninie, którą unosi prąd powietrza; woda pod naciskiem wiatru wznosi się i opada kolejno, jednakże nie zmienia ona wcale swego miejsca a przedmioty pływające po niej Najlepsza sala weselna na Śląsku

Najlepsza sala weselna na Śląsku