Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Głębokość mórz cz. 12

Dno morskie przedstawia się głównie jako jednostajnie sfalowana płaszczyzna, podnosząca się i opadająca w łagodnych liniach, a którą urozmaicają stopniowo wyłaniające się wyniosłości, tudzież zaklęsłości zniżające się lejkowato. Owa jednostajność płaszczyzny dna morskiego spowodowaną jest przeważnie przez Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Rozchodzenie się fal cz. 6

Krzywa linia, która łączy wszystkie punkty Oceanu, mające zupełny przypływ akuratnie o tej samej godzinie, została nazwaną przez Wheweira linią kotidalną albo izorachiczną, oznacza ona krzywą, którą w określonej chwili grzbiet fali tworzy na powierzchni morza. Dokoła Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Głębokość mórz cz. 8

Dawniejsze pomiary głębokości Oceanu, dokonane za pośrednictwem mało udoskonalonych’ narzędzi, oraz bez ścisłej metody, podawały nader przesadzone liczby. Na przykład kapitan Denham, w czasie swych podróży po południowym Atlantyku w 1852 roku, doszedł do wniosku, iż między Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Prądy oceaniczne cz. 3

Z szematu powyższego wynika jednak w ogóle, iż na zachodniej stronic oceanu między 40 pnc. i 40 pnd. szerokości, gromadzić się będzie ciepła podzwrotnikowa woda, która w pobliżu biegunów zetknie się bardzo blisko i gwałtownie z chłodniejszym Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Prądy oceaniczne cz. 10

Wielkie prądy pierwotne, rozwijając się w pewnej kotlinie oceanicznej jak n. p. Atlantyk północny, Atlantyk południowy, ocean Indyjski, posiadają również prądy drugorzędne, kręcące się w bocznych kotlinach utworzonych przez wybrzeża lądów. Przykład owych drugorzędnych prądów mamy na Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Skład wody morskiej cz. 1

Oprócz mułu, szczątków zwierzęcych, niezliczonych okruszyn, zawieszonych w wodzie morskiej, zawiera ona także rozpuszczone substancje chemiczne nadające jej ciężar gatunkowy znacznie wyższy od ciężaru gatunkowego wody słodkiej. Ów ciężar, zmienny we wszystkich morzach, zależnym jest od ilości Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Fale morskie cz. 2

Owe regularne fale mogą powstawać tylko na morzach, gdzie wieją wiatry wciąż z jednakową silą, tak zwane wiatry stałe; wszędzie zaś gdzie prądy powietrzne posuwają się w odskokach, albo też bywają bądź opóźniane, bądź przyśpieszone w swoim Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Rozchodzenie się fal cz. 7

Na otwartym Oceanie wszystkie owe fałdy posuwają się nader chyżo; lecz w miarę zbliżania się do brzegów, zwalniają one swój bieg i powinny zyskać na wysokości to, co na chyżości straciły. Zatoka bengalska, Binańska, morze Chińskie, wycięcie Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Fale morskie cz. 1

Powierzchnia morska rzadko bywa spokojną, W owych dniach, gdy atmosfera jest nieruchomą, woda przybiera pozory zupełnie gładkiej płaszczyzny; wszystkie przedmioty odbijają się w niej z całą dokładnością zarysów; jedyne zmiany objawiające się na tej nieruchomej lustrzanej powierzchni Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Fale morskie cz. 5

Dodać należy, iż w tak kolosalnych [głębinach wpływ fali jest, że się tak wyrazimy, urojony: gdyż wpływ ten zmniejsza się pod powierzchnią w stosunku geometrycznym. Jednakże na 50 i na 100 metrów głębokości fale podmorskie zachowują jeszcze Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Kursy i szkolenia spadochronowe AFF