Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Rozchodzenie się fal cz. 1

Morze posiada, jeszcze odmiennego rodzaju ruchy, zwane przypływami i odpływami. Od najdawniejszych czasów narody, zamieszkujące wybrzeża oceanu, zrozumiały, nie umiejąc wytłumaczyć sobie tego, iż owe kolejne zjawiska zależą od położenia względem ziemi księżyca i słońca; powtarzająca się Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Prądy oceaniczne cz. 7

Jeżeli prąd Zatokowy wysyła na północ liczne odnogi, powracające następnie wraz z prądami podbiegunowymi, podobnież wysyła on inną odnogę na południe, która zasila prąd równikowy i dopełnia olbrzymiego krążenia wód na oceanie Atlantyckim. Dzięki temu ustawicznemu kołowaniu Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Rozchodzenie się fal cz. 7

Na otwartym Oceanie wszystkie owe fałdy posuwają się nader chyżo; lecz w miarę zbliżania się do brzegów, zwalniają one swój bieg i powinny zyskać na wysokości to, co na chyżości straciły. Zatoka bengalska, Binańska, morze Chińskie, wycięcie Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Głębokość mórz cz. 8

Dawniejsze pomiary głębokości Oceanu, dokonane za pośrednictwem mało udoskonalonych’ narzędzi, oraz bez ścisłej metody, podawały nader przesadzone liczby. Na przykład kapitan Denham, w czasie swych podróży po południowym Atlantyku w 1852 roku, doszedł do wniosku, iż między Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Rozchodzenie się fal cz. 4

W czasie pełni księżyca, gdy cały oświetlony stoi w opozycji do słońca, powstają nowe przypływy syzygiów, nic mniej wysokie jak pierwsze, albowiem pod wpływem ciał niebieskich, stojących naprzeciw siebie, tworzy się jednocześnie nabrzmiałością morska z dwóch stron Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Głębokość mórz cz. 4

Oprócz tego rozmaitość klimatów, wiatrów i prądów bywa tak wielką, iż niektóre morza, oddzielone od siebie wąskim przesmykiem, stałe zachowują niejednakowy poziom. Wody z dwóch stron przesmyku Suczkiego posiadają wysokość nieco odmienną: przeciętny poziom Czerwonego morza pod Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Prądy oceaniczne cz. 6

Dalej biegnie Gulfstream ku wyspom Brytyjskim, ku brzegom Norwegii i Islandii, ciągnie następnie przez morza podbiegunowe aż do Szpicbergu. Jak to już stwierdziła szwedzka ekspedycja w 1801 r., prąd dochodzi aż do północnych wybrzeży tego archipelagu, ponieważ Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Głębokość mórz cz. 7

Morze Śródziemne, znacznie mniej rozległe od północnego Atlantyku, jest także mniej głębokie, lecz przepaście jego przedstawiają się marynarzowi, żeglującemu po powierzchni, jak gdyby były „bez dna“, według wyrażenia Marsigli’ego. Gdyby to morze śródlądowe obniżyło nagle swój poziom Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Rozchodzenie się fal cz. 5

Na wybrzeżach Francji i wysp Brytyjskich przypływ przychodzi z otwartego Oceanu i w swym pochodzie wzdłuż wybrzeży, spóźnia się bezustannie w porównaniu do pierwotnego ruchu, sprawionego wśród Oceanu przyciąganiem słońca i księżyca. Wciskając się do płytkich mórz, Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Ciepłota morza cz. 2

W morzach podbiegunowych obniżanie się temperatury, sprowadza powstawanie lodu. W czasie długiej zimy w owych zimnych strefach, woda stojąca spokojnie w zatokach i odnogach zamarza dokoła brzegów, masa kryształowa zwiększa się bezustannie na morzach i obejmuje wreszcie Kursy i szkolenia spadochronowe AFF

Kursy i szkolenia spadochronowe AFF