Skład wody morskiej cz. 1

Oprócz mułu, szczątków zwierzęcych, niezliczonych okruszyn, zawieszonych w wodzie morskiej, zawiera ona także rozpuszczone substancje chemiczne nadające jej ciężar gatunkowy znacznie wyższy od ciężaru gatunkowego wody słodkiej. Ów ciężar, zmienny we wszystkich morzach, zależnym jest od ilości rozpuszczonych substancji, ilości wody spływającej przez rzeki i deszcze, od stosunku wydzielonej pary wodnej i od kierunku krzyżujących się prądów. Przeciętnie w oceanach o głębokich kotlinach, ciężar gatunkowy wody równa się 1,028, to jest; jeden sześcienny metr wody morskiej waży tyle co 1,028 litrów, czyli o 28 litrów więcej, niż takaż sama objętość wody dystylowanej.

Zaś przeciętna ilość wszystkich soli, zawartych w wodzie morskiej, wynosi 34,40 części na 1,000. Z tej ilości przeszło trzy czwarte przypada na sól kuchenną czyli chlorek sodu; po niej najważniejsze miejsce zajmuje chlorek magnezu, siarczany magnezu i wapna, chlorek potasu, bromek magnezu oraz węglan wapnia. Oczywista rzecz, iż w kotlinach prawie zamkniętych, jak morze Śródziemne, Antylskie, Bałtyckie, Czerwone, słoność wody winna być mniej lub więcej znaczna w porównaniu z tą, jaką ma Ocean, a to, stosownie do tego, czy parowanie przewyższa ilość słodkiej wody, przynoszonej przez rzeki i chmury, czy też ilości tej nie dorównywa. I tak, morze Śródziemne jest słońsze od Atlantyku (38139 na 1,000) ponieważ ilość wody ulatniającej się -w postaci pary jest tu stosunkowo większa. Morze Czerwone, do którego stale nie wpada żadna rzeka, i gdzie parowanie jest nader silne, posiada olbrzymią słoność, równającą się 43 tysiącznym, stosunek taki odnajdujemy tylko w słonych jeziorach, położonych w głębi lądów. Przeciwnie w płytkim morzu Bałtyckim, do którego wlewa się mnóstwo rzek i gdzie najsłabszy nawet wiatr zmienia zawartość wody, słoność dochodzi zaledwo do 5 tysiącznych; w porcie Kronsztadu woda jest prawie głodka.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  darmowy odbiór mebli warszawa
  zabytki w Poznaniu
  zacieraczka do tynków
  zacieraczki do tynków
  zaklejarki do kartonów
  zakład pogrzebowy wola
  Zakładanie trawnika z rolki Warszawa
  zamknięty ośrodek leczenia narkomanii
  zamknięty ośrodek odwykowy wielkopolska
  zamykanie naczynek lublin
  zaopatrzenie hoteli