Rozchodzenie się fal cz. 7

Na otwartym Oceanie wszystkie owe fałdy posuwają się nader chyżo; lecz w miarę zbliżania się do brzegów, zwalniają one swój bieg i powinny zyskać na wysokości to, co na chyżości straciły. Zatoka bengalska, Binańska, morze Chińskie, wycięcie u wschodniego brzegu Patagonii, zatoka Panamska, zatoka Fundy, między Nowym Prunswikiem i Nową Szkocją, kanał La Manche i kanał Irlandzki, są to wszystko obszary, gdzie grzbiety tal jednakowej wysokości, biegną bardzo blisko siebie; tam także fale odsłaniają i zalewają kolejno największy obszar wybrzeży.

serwis opon zawiercie

Zatoka Fundy pod względem zarysów wyli rzezy oraz wypukłości swego dna sprzyja stopniowemu spóźnianiu się napływającego nurtu; to też różnica między przypływem i odpływem, wynosząca u wnijścia tylko 2 metry 70 centym., wzrasta stopniowo aż do 21 metrów na końcu tego lejka. Jest to prawdopodobnie część wybrzeża oceanicznego , gdzie regularna oscylacja wód odbywa się w sposób najwięcej imponujący. Dwa razy dziennie olbrzymie wybrzeża neutralne, nie będące ani morzem ani lądem, zmieniają się na głębokie zatoki; statki osiadłe na mieliźnie, ożywiają się i płyną rozwinąwszy wszystkie żagle; miasta rozsiane w głębi lądów, przedstawiają się nagle, jak gdyby były zbudowane na półwyspach przez morze oblężonych.

serwis opon zawiercie