Rozchodzenie się fal cz. 1

Morze posiada, jeszcze odmiennego rodzaju ruchy, zwane przypływami i odpływami. Od najdawniejszych czasów narody, zamieszkujące wybrzeża oceanu, zrozumiały, nie umiejąc wytłumaczyć sobie tego, iż owe kolejne zjawiska zależą od położenia względem ziemi księżyca i słońca; powtarzająca się codziennie współczesność przypływów i odpływów z ruchami wielkich ciał niebieskich, nie pozostawiła im żadnej wątpliwości w tym względzie. Wszelako wytłumaczenie owego periodycznego wzdymania się fal mogło nastąpić dopiero w czasach nowożytnych, dzięki nabytym przez astronomów wiadomościom o biegu ciał niebieskich, oraz potężnym sposobom badania, jakimi od czasu wielkiego Keplera, obdarzyli nas matematycy.

sklepy meblowe Poznań

Teorię przypływów i odpływów wyłożył Kąpiące, i odtąd została ona przyjętą przez większość geometrów. Zredukowana do swych zasadniczych pierwiastków, przedstawia się ta teoria bardzo prosto. Ziemia nie jest bynajmniej odosobnionym ciałem w przestrzeni; jest owszem przyciąganą przez wszystkie sąsiednie ciała niebieskie, a nawet owa siła ciążenia przyczynia się głównie do krążenia ziemi dokoła słońca i daje jej księżyc za towarzysza. Wyobraźmy sobie na chwilę, iż cala kula ziemska pokrytą jest w zupełności wodą i podlega jedynie przyciąganiu księżyca Powierzchowna część planety będzie silniej przyciąganą od środkowego jądra, ponieważ jest ona bardziej zbliżoną do ciała, które ją wzywa do siebie a dzięki ruchliwości, z jaką cząsteczki wodne ślizgają się jedne po drugich, woda podnosi się, że, tak powiemy, w kierunku księżyca dopóty, dopóki ciężar jej nie zrównoważy przyciągającej siły księżyca.

sklepy meblowe Poznań