Prądy oceaniczne cz. 5

Ze wszystkich rzek oceanicznych, najlepiej znaną jest ta część prądu w północnym Atlantyku, którą Anglicy i Amerykanie nazwali Gulfstream t. j. prąd zatokowy, ponieważ bierze swój początek w zatoce Meksykańskiej. Zresztą jest to ruchoma masa wodna najwięcej zasługująca na szczegółowe zbadanie; posiada ona najważniejsze znaczenie dla handlu i wywiera największy wpływ na klimaty.

Prądowi Zatokowemu, zawdzięczają wyspy Brytyjskie i inne kraje Europy zachodniej swój łagodny klimat, bogactwo rolne i co zatem idzie znaczną) część swej potęgi materialnej i moralnej.

Prąd Zatokowy począwszy od 40 północn. szer. obejmuje większą część północnego Atlantyku. Południowe części tego wielkiego prądu kierują się z początku na wschód, około wysp Azorskich, zawracają więcej na PVV a stąd skręcają jeszcze bardziej ku południowi. Środkowa część biegnie wprost na północowschód ku wyspom Brytyjskim, Faroerskim i Islandii; zachodnie jego części kierują się bardziej na północ. Zatem owe drogi morskie rozchodzą się jak promienie wachlarza z przeważającym kierunkiem na północo-wschód, i wszędzie roznoszą gorącą wodę, ogrzaną w strefie zwrotnikowej. Szybkość prądu jest zwykle umiarkowana; staje się ona tym słabszą, im dalej zapuszcza się prąd na wschód, tak że częstokroć nic podobna dostrzec żadnego ruchu wody. Średnia szybkość tego prądu dosięga najwyżej 12 do 15 mil morskich dziennic. Północno-wschodnia odnoga Gulfstreamu, przechodząc koło zachodnich wybrzeży Europy, posyła odnogę ku zatoce Biskajskiej. Wprawdzie bezpośrednie badania na północnym wybrzeżu Hiszpanii stwierdzają niezawodne istnienie tej wschodniej odnogi tylko w zimie, natomiast w lecie, panujące na wybrzeżu zatoki wiatry północno-wschodnie, sprowadzają tu dość często prąd zachodni.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  Noclegi Wieliczka Soray
  centrum medyczne żary
  certyfikat gost
  certyfikat kompetencji zawodowych cena
  certyfikat kompetencji zawodowych egzamin
  certyfikat kompetencji zawodowych książka
  certyfikat kompetencji zawodowych kurs
  certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego
  certyfikat kompetencji zawodowych spedycja
  certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  chemia do prania tapicerek samochodowych