Prądy oceaniczne cz. 3

Z szematu powyższego wynika jednak w ogóle, iż na zachodniej stronic oceanu między 40 pnc. i 40 pnd. szerokości, gromadzić się będzie ciepła podzwrotnikowa woda, która w pobliżu biegunów zetknie się bardzo blisko i gwałtownie z chłodniejszym o wiele prądem, napływającym z obszarów podbiegunowych.

Na wschodniej stronic oceanu natomiast, woda w pobliżu równika będzie najcieplejsza, a dalej w kierunku biegunów stawać się będzie chłodniejszą, niż na przeciwnym brzegu, aż wreszcie począwszy od 45 stopni szerokości, przeciwnie, woda na wschodzie okaże się znacznie więcej ogrzaną, niż na zachodzie pod jednakową szerokością.

odśnieżanie lublin

Jakkolwiek prądy morskie znane były już w starożytności, jednakże do naszych czasów nie zostały jeszcze zbadane z zupełną dokładnością. Najnowsze teorie naukowe pouczają, iż prądy morskie powstają pod działaniem kilku przyczyn a nic jednej, jak przypuszczano dawniej.

Według teorii Zoppriza, prądy oceaniczne powstały pod nieprzerwanym wpływem wiatrów stałych, mających wciąż określony kierunek i siłę, i działających na morze przez niezmiernie długi okres czasu. Dolne warstwy powietrza, będącego w ruchu, zetknąwszy się bezpośrednio z powierzchnią morską, wytworzyły na niej początkowo prąd powierzchowny; następnie, ocieranie się wodnych cząsteczek jednych o drugie od powierzchni, stopniowo przeszło aż do głębin oceanu i ogarnęło ogromne obszary wodne.

odśnieżanie lublin