Prądy oceaniczne cz. 11

Według najnowszych pomiarów, powierzchnia morza Śródziemnego łoży o 6,6 m. niżej od powierzchni oceanu Atlantyckiego; z tej przyczyny między Gibraltarem a Ceutą, istnieje prawic stały prąd przynoszący wodę z oceanu do morza Śródziemnego. Istotnie morze Śródziemne posiada mało wybitnych rzek, płacących mu daniny; wpada do niego jedna tylko rzeka istotnie wielka co do masy swych wód, jest to Dunaj, inne zaś ważniejsze jak Rodan, Pad, Dniestr, Dniepr, Don, Nil, przeciętnie nie przynoszą mu prawdopodobnie więcej wody nad 15,000 metrów sześciennych na sekundę. Odwrotnie, parowanie jest nader silne w kotlinie morza Śródziemnego, szczególniej na południowych wybrzeżach. Według niektórych autorów, morze Śródziemne traci trzy razy więcej wody niż mu jej przynoszą rzeki, oceanowi zatem przypada W udziale zapełnić tę próżnię.

klimatyzator do mieszkania

Jednakże gdyby to morze śródlądowe nie wysyłało także prądu powrotnego ku Atlantykowi, to prędzej czy później, zamieniłoby się w olbrzymią równinę napełnioną solą. Tracąc wciąż przez parowanie wodą słodką i otrzymując wodę słoną, ciecz jego stałaby się w końcu zupełnie nasycona solą, a kryształy wyściełałyby łożysko coraz to grubszymi warstwami. Aby równowaga słoności między obu morzami, nic została w ten sposób zachwianą, należy aby morze Śródziemne wysyłało do Atlantyku swe wody najbardziej słone. Tak się istotnie dzieje i z każdej strony prądu płynącego z Atlantyku, powstaje boczny prąd w kierunku odwrotnym.

klimatyzator do mieszkania