Woda morska Archive

Prądy oceaniczne cz. 10

Wielkie prądy pierwotne, rozwijając się w pewnej kotlinie oceanicznej jak n. p. Atlantyk północny, Atlantyk południowy, ocean Indyjski, posiadają również prądy drugorzędne, kręcące się w bocznych kotlinach utworzonych przez wybrzeża lądów. Przykład owych drugorzędnych prądów mamy na

Prądy oceaniczne cz. 9

Między innymi ważnymi prądami Oceanu, należy wymienić w południowym oceanie Spokojnym, prąd Humboldta, nazwany tak na cześć znakomitego podróżnika, który najwięcej zwrócił uwagę świata uczonego na tę rzekę morską, dobrze zresztą znaną i dawniej, wszystkim marynarzom oceanu

Prądy oceaniczne cz. 8

Jednakże zjawiska wynikające ze spotkania się dwóch prądów, nic posiadają tej doniosłości na północnym oceanie Spokojnym, co poił odpowiednimi szerokościami na Atlantyku, gdyż oba lądy Ameryki i Azji w rzeczywistości łączą się za pomocą podmorskiego przesmyku, próg

Prądy oceaniczne cz. 7

Jeżeli prąd Zatokowy wysyła na północ liczne odnogi, powracające następnie wraz z prądami podbiegunowymi, podobnież wysyła on inną odnogę na południe, która zasila prąd równikowy i dopełnia olbrzymiego krążenia wód na oceanie Atlantyckim. Dzięki temu ustawicznemu kołowaniu

Prądy oceaniczne cz. 6

Dalej biegnie Gulfstream ku wyspom Brytyjskim, ku brzegom Norwegii i Islandii, ciągnie następnie przez morza podbiegunowe aż do Szpicbergu. Jak to już stwierdziła szwedzka ekspedycja w 1801 r., prąd dochodzi aż do północnych wybrzeży tego archipelagu, ponieważ

Prądy oceaniczne cz. 5

Ze wszystkich rzek oceanicznych, najlepiej znaną jest ta część prądu w północnym Atlantyku, którą Anglicy i Amerykanie nazwali Gulfstream t. j. prąd zatokowy, ponieważ bierze swój początek w zatoce Meksykańskiej. Zresztą jest to ruchoma masa wodna najwięcej

Prądy oceaniczne cz. 4

Tak więc obecny ruchomy stan oceanu, możemy uważać jako wynik pracy, którą wiatr wykonywał w ciągu niezliczonych tysięcy lat. Według tej teorii, większa część prądów morskich może być uważaną, jako przymusowy ruch, spowodowany panującym wiatrem miejscowym, a

Prądy oceaniczne cz. 3

Z szematu powyższego wynika jednak w ogóle, iż na zachodniej stronic oceanu między 40 pnc. i 40 pnd. szerokości, gromadzić się będzie ciepła podzwrotnikowa woda, która w pobliżu biegunów zetknie się bardzo blisko i gwałtownie z chłodniejszym

Prądy oceaniczne cz. 2

Szkic taki dałby nam obraz zupełnie prawic symetryczny; w podzwrotnikowych szerokościach na północ i na południe od równika istnieje ogólny ruch prądowy na zachód; oba prądy równikowe rozdzielone są przez powrotny prąd równikowy, kierujący się ku wschodniej

Prądy oceaniczne cz. 1

Najrozmaitsze poruszenia fal morskich są łatwo dostępne dla wzroku i każdy z nas odróżnić je potrafi, jeżeli choć przez kilka godzin obserwować będzie morze; lecz rzeczywiste poruszenia morza t. j. tak zwane prądy morskie są zjawiskiem nierównie