Ocean Archive

Ciepłota morza cz. 4

Ogromne pola lodowe miewają setki tysięcy kilometrów kwadratowych, niekiedy zaś tworzą istne lądy pływające. Olbrzymia krą lodowa wznosi się na jeden lub dwa metry ponad powierzchnię morza, podstawa jej zaś zanurzoną bywa na 6 lub 8 metrów

Ciepłota morza cz. 3

Lód tworzy się także i na otwartym Oceanie. W zimie, gdy powietrze jest spokojne, a śnieg pada wielkimi płatami na ciche fale, powierzchnia morza zaczyna krzepnąć i stopniowo okrywa się powłoką lodową. Jeżeli wiatr połamie tę zaledwo

Ciepłota morza cz. 2

W morzach podbiegunowych obniżanie się temperatury, sprowadza powstawanie lodu. W czasie długiej zimy w owych zimnych strefach, woda stojąca spokojnie w zatokach i odnogach zamarza dokoła brzegów, masa kryształowa zwiększa się bezustannie na morzach i obejmuje wreszcie

Ciepłota morza cz. 1

Zwierzchnia warstwa wody morskiej posiada we wszystkich klimatach ten sam stopień ciepłoty, co otaczająca ją atmosfera. Woda płynąca ze stref podbiegunowych ogrzewa się regularnie w strefie równikowej, tak iż od punktu zamarzania, temperatura wody między zwrotnikami podnosi

Skład wody morskiej cz. 4

Nawet i wówczas, gdy dno morskie nic jest wyraźnie widoczne dla oka, nadaje ono wodom szczególniejszy odcień; w ogóle barwa morza jest mniej ciemną kolo wybrzeży; na 2oo a nawet na 300 metrów głębokości bledsza barwa wody

Skład wody morskiej cz. 3

Wbrew wszelkim substancjom rozpuszczonym lub zawieszonym w wodzie morskiej, posiada ona w wielu miejscowościach przezroczystość godną podziwu. Według licznych opowiadań marynarzy, w pewnych krajach doskonale widzieć można barwę dna morskiego, leżącego na 2o, 30 a nawet 45

Skład wody morskiej cz. 2

Warstwa skrystalizowanej soli kuchennej, jaka uformowała się w otwartym morzu, zdała od lądu, wynosiłaby przeciętnie 14 milimetrów na każdy metr wody; gdybyśmy więc mogli wyobrazić sobie, iż wszystkie wody w Oceanie wyparowały, to na dnie jego łożyska,

Skład wody morskiej cz. 1

Oprócz mułu, szczątków zwierzęcych, niezliczonych okruszyn, zawieszonych w wodzie morskiej, zawiera ona także rozpuszczone substancje chemiczne nadające jej ciężar gatunkowy znacznie wyższy od ciężaru gatunkowego wody słodkiej. Ów ciężar, zmienny we wszystkich morzach, zależnym jest od ilości

Głębokość mórz cz. 12

Dno morskie przedstawia się głównie jako jednostajnie sfalowana płaszczyzna, podnosząca się i opadająca w łagodnych liniach, a którą urozmaicają stopniowo wyłaniające się wyniosłości, tudzież zaklęsłości zniżające się lejkowato. Owa jednostajność płaszczyzny dna morskiego spowodowaną jest przeważnie przez

Głębokość mórz cz. 11

W pobliżu wybrzeży lądów i wysp, dno morskie przedstawia się, jako przedłużenie kontynentu, odległość zaś rzeczywistej kotliny morskiej od lądu bywa bardzo rozmaita: u stromych wybrzeży odległość ta jest nieznaczna, u płaskich znaczniejsza. Te płaskie wybrzeża daleko