Głębokość mórz cz. 3

Od zmiany klimatów zależy wszystko, co żyje na ziemi, lecz same klimaty czy nic tyleż są zależnymi od ruchów oceanicznych, ile od rozkładu i wysokości lądów? Zimno stref podbiegunowych byłoby ostrzejsze, a gorąco stref podzwrotnikowych silniejsze, i krańcowość owa zabiłaby bez wątpienia większość stworzeń obecnie żyjących, gdyby prądy oceaniczne nie pracowały wciąż nad utrzymaniem równowagi temperatury, niosąc wody od biegunów do równika i od równika ku biegunom. Podobnież atmosfera byłaby zupełnie pozbawioną pary i niezdatną do oddychania, gdyby wiatry nie rozpraszały wilgoci morskiej po wszystkich punktach kuli ziemskiej. Tym sposobem Ocean zaciera kontrasty klimatyczne i ze wszystkich odrębnych krajów planety, tworzy harmonijną całość; wznieca on i podtrzymuje życie na ziemi, którą ułożył warstwą po warstwie i którą oblewa swą parą, a użyźnia strumieniami i rzekami.

Woda morska, pod wpływem siły ciążenia, stale poszukuje swego poziomu, podobnie jak woda w rzekach i jeziorach. Jeżeli wskutek nader silnego parowania łub też przedłużonego trwania wichrów z jednej strony widnokręgu, poziom morski obniżył się w pewnej zatoce, to wody sąsiednich obszarów morskich spieszą na to zubożałe miejsce, aby zapełnić próżnię.

Również, gdy silne deszcze, wezbranie wielkich rzek łub wpływ wiatrów podniosły poziom morza na jakimś punkcie, owe wzdęcie miejscowe nie omieszka opaść i wylać nadmiaru wody na otaczające warstwy. Możemy więc przyjąć, że przeciętna Wysokość morza jest jednakową we wszystkich oceanach, ponieważ woda naturalnym ruchem dąży do wyrównania swej powierzchni w miejscach, gdzie nastąpiło przypadkowe zaburzenie. Należy jednak wziąć pod uwagę różnice miejscowe, spowodowane przyciąganiem gór i wyżyn. Stąd to pochodzi, że woda u wybrzeży lądów posiada poziom wyższy, niż woda otaczająca wyspy oceaniczne.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  poznań – wywóz śmieci
  worki na śmieci bez odrywania
  worki na śmieci ekologiczne
  wózki do sprzątania
  wózki hotelowe do sprzątania
  wózki inwalidzkie lublin
  wózki magazynowe ręczne
  Wrocław centrum noclegi
  wszywki
  wtryskarka do plastiku
  wtryskarki poznań