Głębokość mórz cz. 1

Większość ludzi zamieszkujących lądy wyobraża sobie morza jako coś chaotycznego, bez dna i granic. Jednakże, lubo oddziaływanie Oceanu na ogólną gospodarkę naszej planety nic zostało zbadane z taką dokładnością, jak znaczenie rzek, płynących po równinach, lub źródeł tryskających z wklęsłości i pagórków, wszelako wiemy, że wpływ Oceanu posiada pierwszorzędną doniosłość, od niego bowiem zależą główne zjawiska planety.

„Woda jest najważniejszą na świcie!“—woła Pindar, w początkach cywilizacji greckiej; od owej epok wiedza odkryła nam, iż nawet lądy powstały w łonie mórz, i że bez wody, gleba podobnie jak metaliczna powierzchnia, nie mogłaby dać życia żadnej istocie. Ziemia jest „córą Oceanu”, głoszą poetycznie kosmogonie wszystkich prawie ludów pierwotnych.

Nic jest to bynajmniej mit żaden, lecz głęboka prawda. Badania rozmaitych pokładów ziemi jak żwiru, piasku, gliny, pokładów wapiennych i konglomeratów i świadczą, iż materiały wchodzące w skład lądów, spoczywały niegdyś przeważnie na dnie Morskiem i tam przybierały swój skład i kształty. Nawet na stokach i wierzchołkach najwyższych gór, wznoszących się obecnie na kilka tysięcy metrów nad powierzchnią Oceanu, odnajdują ślady dawnego wpływu wód morskich. Olbrzymia praca, rozpoczęta przez morza przed wiekami, trwa wciąż bez przerwy, a tak jest usilną, iż człowiek, nawet już w ciągu swego krótkotrwałego życia dojrzeć jest w stanie ważne zmiany, zaszłe na wybrzeżach morskich. Gdy fale podkopują i stopniowo pochłaniają jakiś półwysep, to jednocześnie w innym miejscu budują brzegi i tworzą nowe wysepki.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  wywóz odpadów – poznań
  wędkarstwo gruntowe
  wędkarstwo spinningowe
  wiatraki ogrodowe
  wiaty drewniane
  wideofilmowanie wągrowiec
  wiercenie w betonie
  Wietrzenie tunelu goliowego
  witraże do kościoła
  witryny aluminiowe