Głębokość mórz cz. 1

Większość ludzi zamieszkujących lądy wyobraża sobie morza jako coś chaotycznego, bez dna i granic. Jednakże, lubo oddziaływanie Oceanu na ogólną gospodarkę naszej planety nic zostało zbadane z taką dokładnością, jak znaczenie rzek, płynących po równinach, lub źródeł tryskających z wklęsłości i pagórków, wszelako wiemy, że wpływ Oceanu posiada pierwszorzędną doniosłość, od niego bowiem zależą główne zjawiska planety.

„Woda jest najważniejszą na świcie!“—woła Pindar, w początkach cywilizacji greckiej; od owej epok wiedza odkryła nam, iż nawet lądy powstały w łonie mórz, i że bez wody, gleba podobnie jak metaliczna powierzchnia, nie mogłaby dać życia żadnej istocie. Ziemia jest „córą Oceanu”, głoszą poetycznie kosmogonie wszystkich prawie ludów pierwotnych.

wywóz odpadów – poznań

Nic jest to bynajmniej mit żaden, lecz głęboka prawda. Badania rozmaitych pokładów ziemi jak żwiru, piasku, gliny, pokładów wapiennych i konglomeratów i świadczą, iż materiały wchodzące w skład lądów, spoczywały niegdyś przeważnie na dnie Morskiem i tam przybierały swój skład i kształty. Nawet na stokach i wierzchołkach najwyższych gór, wznoszących się obecnie na kilka tysięcy metrów nad powierzchnią Oceanu, odnajdują ślady dawnego wpływu wód morskich. Olbrzymia praca, rozpoczęta przez morza przed wiekami, trwa wciąż bez przerwy, a tak jest usilną, iż człowiek, nawet już w ciągu swego krótkotrwałego życia dojrzeć jest w stanie ważne zmiany, zaszłe na wybrzeżach morskich. Gdy fale podkopują i stopniowo pochłaniają jakiś półwysep, to jednocześnie w innym miejscu budują brzegi i tworzą nowe wysepki.

wywóz odpadów – poznań