Fale morskie cz. 4

Szybkość biegu fał jest pozorną, podobnie jak szybkość fałd przebiegających po tkaninie, którą unosi prąd powietrza; woda pod naciskiem wiatru wznosi się i opada kolejno, jednakże nie zmienia ona wcale swego miejsca a przedmioty pływające po niej przesuwają się nader powoli w kierunku falowania. Istotny bieg wody objawia się w bocznym prądzie, pozostającym powoli pod wpływem dłuższego działania wiatru, lecz ten ogólny ruch masy wodnej jest bardzo nieznaczny. Jedyna cząstka fali, która biegnie wraz z burzą, to wspieniony jej grzebyk, chylący się ze szczytu fałdy i spadający po jej pochyłości. Wskutek ciągłego tarcia ciepłota owych górnych części fali stopniowo wzrasta, o czym przekonano się po wiele razy po przejściu wielkich burz.

płyty izolacyjne

Fizycy wiele dysputowali nad kwestią szerzenia się ruchu fal w kierunku pionowym. Jak głęboko przenika w przejście morskie wpływ fali powierzchownej? na ile metrów poruszyć ona zdoła piasek i szczątki na mieliznach spoczywające? Bezpośrednie doświadczenia Webera co do ruchu fal wykazały, iż wpływ każdej z nich rozprzestrzenia się w kierunku pionowym trzysta pięćdziesiąt razy głębiej, niż wynosi jej wysokość. I tak, fala posiadająca 30 centymetrów, porusza łożysko niemieckiego morza na 100 metrów głębokości; fala oceaniczna 10 metrowa, rozprzestrzenia swój wpływ na 3 i pół kilometry.

płyty izolacyjne